Thursday, 20 June 2013

זכות הצעקה: על המחאות בבולגריה שהעולם מתעלם מהן


אני טקסט פוליטי

זה הפוסט הראשון בבלוג שהחלטתי לפרסם בעברית, וגם הפוסט הפוליטי הראשון (מי שמכיר אותי יודע שאני אדם א-פוליטי, על גבול האנטי-פוליטי), אבל ההחלטה הזאת הגיעה באופן ספונטני במטרה לפרסם ולהפיץ את הבשורה של מה קורה כאן, כי דברים קורים. ובקנה-מידה היסטורי בינלאומי והתקשורת הישראלית משום מה מתעלמת.
את התמונות כאן צילמו חברים קרובים ועמיתים לעבודה, שעמדו עם הרוב המוחה מול בניין הפרלמנט במרכז סופיה.

הפגנות מול בניין הפרלמנט. צילום: סלבייקו אינגיליזוב